loading

Myynti

Harri Ojala
Automyyjä
Ville Korpela
Paikallisjohtaja

Hallinto

Seija Paavola
Myyntiassistentti

Huolto- ja varaosat

Sami Toppari
Korjaamopäällikkö
Lauri Kujala
Huoltoneuvoja, varaosat
Pekka Rätti
Huoltoneuvoja, varaosat
Kimmo Salminen
Huoltoneuvoja, varaosat
Siirry ylös